Теорія:

Речення — це група слів, зв'язаних між собою, що виражають закінчену думку.
Зверни увагу!
Слова в реченні зв'язуються за допомогою закінчень або за допомогою прийменників і закінчень.
Зв'язок між словами в реченні можна встановити за допомогою питань.
Слова в реченні, що відповідають на певні питання, називаються членами речення.
Головними членами речення є підмет і присудок.
ПІДМЕТ (підкреслюється при розборі однією рискою) — указує, про кого або про що говориться в реченні. Відповідає на питання: хто? що?
Приклад:
Їжачок під час небезпеки згортається в клубочок.
(Хто?) їжачок — це підмет.
ПРИСУДОК (підкреслюється при розборі двома  рисками) — указує, що говориться про підмет. Відповідає на питання: що робить? що зробить? що робив? що зробив? який є підмет?
Приклад:
Їжачок під час небезпеки згортається в клубочок.
Їжачок (що робить?) згортається — це присудок.
Зверни увагу!
Питання між головними членами речення можна ставити від підмета до присудка і навпаки — від присудка до підмета:
їжачок (що робить?) згортається;
згортається (хто?) їжачок.
Підмет і присудок називають граматичною основою речення.