Теорія:

Багатозначні слова не слід плутати із словами, що звучать однаково, але мають абсолютно різне, не пов'язане зі схожістю ознак, значення (омоніми).
Приклад:
Слово «голова» — багатозначне. Воно має декілька значень, які вказують на важливість, особливу роль предмета:
  • голова — частина тіла людини чи тварини, у якій міститься мозок — вищий відділ центральної нервової системи;
  • голова — керівник установи чи об'єднання (голова делегації);
  • голова — основне, головне в чому-небудь (хліб — усьому голова);
  • голова — передня частина чого-небудь, де знаходиться об'єкт для керування (голова потягу).
Слово «коса» — омонім. Воно має два значення, які не мають спільного в значенні:
  • коса (сплетене волосся);
  • коса (сільськогосподарське знаряддя).
Слова, які мають приблизно однакове лексичне значення, називаються синонімами.
Приклад:
Слова «заметіль», «віхола», «завірюха», «хуртовина» означають приблизно одне й те ж — «сильний вітер зв снігом».
Зверни увагу!
Синонімом не можна вважати слово, яке є видовою чи родовою назвою до вказаного.
Приклад:
Слово «тварина» не є синонімом до слова «заєць».
Слова, які мають протилежне лексичне значення називаються антонімами.
Приклад:
Ніч — день, світлий — темний.
Не до кожного слова можна підібрати синонім чи антонім.