Теорія:

Слова складаються із найменших значущих частин, які називаються морфемами.
Це:
• корінь;
• суфікс;
• префікс;
• закінчення.
Закінчення — це змінна частина слова.
Зверни увагу!
Щоб знайти закінчення, треба змінити слово.
Приклад:
Зима, зиму, зимі.
Частина слова без закінчення називається основа.
До складу основи входить корінь та (за наявності) суфікс і префікс.
Корінь — це головна значуща частина слова. Коренем називають спільну частину споріднених слів.
Споріднені або спільнокореневі слова — це слова, що мають спільну частину та спільне в значенні.
Приклад:
Весна, весняний, веснянка — спільнокореневі слова.
Вони мають корінь«весн-».
У них є спільне в значенні:
весна — пора року;
весняний — відбувається навесні;
веснянка — пісня про весну.
Зверни увагу!
Щоб визначити корінь, треба підібрати споріднені слова та знайти в них однакову частину.
У багатьох випадках у процесі зміни і творення слів звуковий склад коренів змінюється (відбувається чергування звуків)
Префікс — це значуща частина слова, яка знаходиться перед коренем.
Приклад:
Посадити
Залізти
Дописати
Суфікс — значуща частина слова, що стоїть після кореня.
Приклад:
Сердечко
Маленький
Ніжка
Зверни увагу!
Щоб визначити префікс чи суфікс, треба знайти корінь та позначити частини, що стоять перед або після нього.
Розбір слова за будовою відбувається за таким алгоритмом.
1. Змінити слово, щоб визначити та позначити закінчення.
2. Підібрати спільнокореневі слова, щоб визначити та позначити корінь.
3. Визначити, чи є в слові префікс або суфікс та позначити їх.