Теорія:

Ти вже знаєш, що текст — це речення, які пов`язані між собою за змістом.
У залежності від мети і змісту висловлювання виділяють три види текстів:
  • текст-розповідь;
  • текст-опис;
  • текст-міркування.
Текст-міркування — це текст, у якому говориться про причини чи наслідки явищ і подій.
Зверни увагу!
Мета такого тексту — довести думку за допомогою доказів, аргументів, прикладів, зіставлень. У тексті-міркуванні щось доводиться, роз`яснюється.
Текст-міркування складається з трьох частин.
У першій частині висловлюється думка, яка вимагає пояснення чи доведення. Ця частина вимагає відповіді на запитання чому?
У другій частині тексту дається відповідь на запитання, яке поставлено в першій частині. Вона повинна містити пояснення, докази, аргументи, приклади чи зіставлення, які будуть підтверджувати чи спростовувати висловлене твердження.
У третій частині формулюється загальний висновок, до якого приходять у процесі розмірковування над висловленим твердженням.
Отже, структура тексту-міркування така:
• твердження (теза) — речення, у яких висловлюється головна думка чи твердження, правдивість яких треба довести;
• доведення — речення, які містять докази (незаперечні факти, що підтверджують правдивість тези), аргументи, приклади, зіставлення тощо;
• висновок — речення, у яких підводиться підсумок усьому сказаному.
Зверни увагу!
Кожну частину тексту-міркування треба записувати з нового абзацу.
Приклад:
 Screenshot_6.png
Створюючи текст-міркування необхідно:
• чітко висловити тезу;
• віднайти переконливі докази на захист твердження;
• сформулювати короткий висновок.
Зверни увагу!
Зв’язок між реченнями в тексті-міркування встановлюється за допомогою вживання таких слів та словосполучень:
Screenshot_7.png