Теорія:

Вивчаємо екосистеми!
 
mountain-g407500ac8_1920.png
 

З давньогрецької мови «еко» перекладається як житло, дім. Тому кожну екосистему можна розглядати як дім для рослин і тварин, які у ній живуть. Є малі екосистеми (мурашник, старий пеньок), середні (озеро, ліс) і великі (океан, континент).

Екосистеми, які утворилися без участі людей, називають природними угрупованнями.

Приклади природних угруповань: океан, море, річка, озеро, болото, ліс, степ, луки, пустеля тощо.

Екосистеми, які створені людьми, але можуть існувати без догляду, називають напівприродними угрупованнями.

Приклади напівприродних угруповань: канал, ставок, парк.

Екосистеми, які створені людьми і не можуть існувати без їхнього догляду, називають штучними угрупованнями.

Приклади  штучних угруповань: акваріум, океанаріум, зоопарк, теплиця, квітник, сад, город, баштан, пасовище, водосховище.

 

Рослини і тварини ростуть і поселяються там, де є необхідні умови для їх існування: тепло, світло, повітря, вода, ґрунт, поживні речовини,  місце для будівництва  житла, схованка від ворогів. Одні живуть у лісі, інші — на луках, у прісних водоймах, у морях. Там вони утворюють природні угруповання. У природному угрупованні живі організми пов'язані ланцюгами живлення, тому залежать один від одного. Вони також залежать і від умов, у яких живуть.
Джерела:

Я досліджую світ : підручник для 3 кл. закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах). Ч. 2 / Т. В. Воронцова, В. С. Пономаренко, І. В. Гарбузюк, О. Л. Хомич, Н. В. Андрук, К. С. Василенко. — Київ : Видавництво «Алатон», 2020. — 152 с.

Я досліджую світ : підруч. для 3 кл. закл. загал. серед. освіти (у 2-х ч.) : Ч. 1 / Н. М. Бібік, Г. П. Бондарчук. — Харків : Вид-во «Ранок», 2020. — 136с. : іл.