Теорія

Завдання

1. Основна тригонометрична тотожність

Складність: легке

1
2. Тригонометричні тотожності

Складність: легке

1
3. Формули зведення

Складність: легке

1
4. Формули суми

Складність: легке

1
5. Формули подвійного аргументу

Складність: легке

1
6. Формули половинного аргументу

Складність: легке

1
7. Формули перетворення суми

Складність: легке

1
8. Формули перетворення добутку

Складність: середнє

1
9. Знайти значення

Складність: середнє

3
10. Представте у вигляді одночлена

Складність: середнє

3
11. Перетворити у добуток

Складність: середнє

3
12. Знайдіть значення

Складність: середнє

3
13. Розрахуйте значення тригонометричного виразу

Складність: середнє

3
14. Знайти табличне значення

Складність: середнє

3
15. Представ у вигляді числового виразу

Складність: важке

1
16. Обчислити значення виразу

Складність: важке

1
17. Обернені тригонометричні функції

Складність: важке

1
18. Знайти найменше ціле число

Складність: важке

1
19. Завдання на всі дії

Складність: важке

1
20. Завдання підвищеної складності

Складність: важке

1

Тести

Матеріали для вчителів