Зареєстровані користувачі

Учнів
Учнів
176
Вчителів
Вчителів
11
Класів/груп
Класів/груп
9

Про навчальний заклад

29 грудня 1920 року Кам’янець-Подільський повітовий відділ народної освіти видав розпорядження про створення другої трудової школи, про що свідчили архівні документи, які згоріли під час Великої Вітчизняної війни. Друга єдина трудова школа була створена на базі жіночої Маріїнської гімназії.

 У  1930 р. їй було присвоєно ім’я Тараса Григоровича Шевченка, як зразковій школі в місті Кам’янці-Подільському, завдяки тому, що Шевченко побував  у Кам’янці-Подільському.

За пропозицією Хмельницького обласного інституту удосконалення кваліфікації вчителів в 1989 р. було створено музей Т.Г.Шевченка.

ЗОШ №2 має велику честь носити ім’я Т.Г.Шевченка  і зараз.

 Музей став центром патріотичного виховання молоді, школярів та жителів міста. Оформлення музейної експозиції проведено у хронологічному порядку з визначенням основних тематичних розділів, що відповідають основним періодам життя і  творчості Т.Г.Шевченка.

 Стаціонарна експозиція музею естетично оформлена, технічно оснащена, забезпечена світло – аудіо обладнанням. Постійно оновлюється та доповнюється силами педагогів та учнів школи.

 Загальна кількість експонатів музею становить 120 одиниць збереження (4 оригінальних експонатів), пам’яток історії, зібраних активістами учнівських пошукових груп.

 Радою музею постійно оформлюються тематичні виставки з дотриманням методичних вимог щодо збереження музейного фонду.

Школа була осередком багатьох подій від дня її відкриття, а саме в часи Великої Вітчизняної війни тут діяла комсомольсько-молодіжна підпільна організація, яку очолював Вілен Поворін. І саме звідси їх вивели фашисти і розстріляли, це сталося у 1944 р.

Протягом існування школи директорами тут були Ліневич С.С. (до 1960 р.), Атаманчук О.М. (1960-1994рр.), Гурський О.В. (1994-2004 рр.), а з осені 2004 р. на посаду директора призначений Кирик Олег Миколайович, який працює і по сьогоднішній день.

 Пару років до 2000 р. школа була реаргонізована з школи в колегіум «Геліос».а потім знову стала загальноосвітньою школою І-ІІІ ступенів №2 ім. Т.Г.Шевченка. За типом школа №2 ім. Т.Г.Шевченка рахується закладом загальноосвітнього призначення.

 Кам'янець-Подільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 ім. Т.Г.Шевченка Хмельницької області є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунок в установі банку, ідентифікаційний номер печатку і штамп.

 Головним завданням навчального закладу згідно Статуту є забезпечення реалізацій права громадян на повну загальну середню освіту, всебічний розвиток кожного учня як особистості на основі розкриття і повної реалізації його можливостей, розумових та фізичних здібностей, виховання високих моральних якостей, формування громадянина, здатного до свідомого суспільного вибору та самовизначення.

 Загальноосвітній навчальний заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Національною доктриною розвитку освіти, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 року № 964, іншими нормативно-правовими актами чинного законодавства, власним Статутом.

 Відповідно до Конституції України, Закону України «Про мови» - мовою навчання визначено українську і та вивчення англійської мови з першого класу, профіль навчання - гуманітарний.

 Загальноосвітній навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану роботи за семестровою структурою навчального року.

 Учасниками навчально-виховного процесу в закладі є: діти молодшого та середнього шкільного віку, підлітки 15-18 років; педагогічні працівники; батьківська громадськість.

 Управління загальноосвітнім навчальним закладом здійснюється його засновником - міською радою та управлінням освіти і науки.

 Безпосереднє керівництво роботою закладу здійснює дирекція на чолі з директором загальноосвітнього навчального закладу.

 Вищим органом громадського самоврядування навчального закладу є конференція, яка скликається не менше одного разу на рік. У період між конференціями діє рада навчального закладу.

 У навчальному закладі створюється постійно діючий дорадчий колегіальний орган - педагогічна рада.

 Головою педагогічної ради є директор навчального закладу.

 Управління освіти і науки та управління охорони здоров'я спільно здійснюють контроль за дотриманням санітарного законодавства в навчальному закладі.

Зареєстровані викладачі

Дані оновлені: