Теорія:

Якщо Δ=0\(,\) то =0\(,\) або Δ=0\(,\) або =0\(.\)
Якщо добуток двох або більше множників дорівнює \(0,\) то хоча б один із множників дорівнює \(0.\)
 
Це означає, що всі множники одночасно не повинні бути \(0,\) тому пишеться «або».
Кроки розв'язання
Приклад
\(1.\) Усі члени переносяться в ліву частину рівняння, у правій повинен бути \(0.\)
x3=16xx316x=0
\(2.\) Ліва частина розкладається на множники.
xx216=0
\(3.\) Кожен множник прирівнюється до \(0.\)
x=0 або x216=0
\(4.\) Розв'язується кожне з отриманих рівнянь.
x=0x2=16x=±4
\(5.\) Записується відповідь:  
\(x = 0,\) \(x = -4,\) \(x = 4\)