Теорія:

Якщо в рівності є одна змінна, то ця рівність називається рівнянням з однією змінною.
 
Наприклад, рівність \(2+(3-1)=4\) не рівняння, рівність \(2+(x-1)=4\) рівняння, корінь якого дорівнює \(3\).
 
Коренем рівняння називається значення змінної, за якого рівняння перетворюється на правильну рівність.
Коренем рівняння може бути тільки таке число, яке належить області визначення рівняння. 
Приклад:
Завдання. Розв'язати рівняння.
x24x+2=0x24=0x+20x2=4x=±2,алеx+20x2
Тому в даного рівняння тільки \(1\) корінь \(x = 2\), оскільки \(x = -2\) не належить області визначення.  
Один із видів рівнянь — лінійне рівняння
 
Лінійним рівнянням називається рівняння виду \(ax = b\), у якому \(a\) та \(b\) - деякі числа.
  
Кроки рішення Розв'язання рівняння
1.    \(ax = b\)
\(6x - 24 = 0\)         \(6x = 24\)
2.  x=ba
x=246x=4
  
Розв'язання лінійного рівняння в залежності від параметра
 
1. Якщо \(a\) не є \(0\), у рівняння один корінь. 
 Наприклад, якщо \(2x-4=0\), то \(x=2\)
  
2. Якщо \(a = 0\), але \(b\) не дорівнює \(0\), у рівняння немає коренів.
Наприклад,  \(0x=3\)  немає такого значення \(x\), при множенні якого на \(0\) можна отримати \(3\).
  
3. Якщо \(a = 0\) і \(b = 0\), то корінь рівняння — будь-яке число.
Наприклад,  \(0x =0\), нуль при множенні на будь-яке число, дає \(0\).