Теорія:

Розкласти вираз на множники можна різними способами:
 
1. Винесення спільного множника за дужки
(використовується, якщо всі члени виразу містять один і той самий множник).
Приклад:
1)  3x7x2=x37x.
 
2)  8y6+6y4=2y44y2+3.
  
2. Використання формул скороченого множення:
a2b2=aba+ba2+2ab+b2=a+b2=a+ba+ba22ab+b2=ab2=ababa3+b3=a+ba2ab+b2a3b3=aba2+ab+b2
 
Приклад:
1) 4x212x+9=2x2223x+32=2x32=2x32x3.
 
2) 18x3=132x3=12x12+12x+2x2==12x1+2x+4x2.
 
3) v10n10=v52n52=v5n5v5+n5.