Теорія:

Алгоритм розв'язання системи двох рівнянь із двома змінними методом підстановки:
1.  Із будь-якого (зазвичай більш простого) рівняння системи виразити одне невідоме через інше, наприклад, \(x\) через \(y\) з першого рівняння системи;

2. Підставити здобутий вираз в інше (друге) рівняння системи замість \(x\);

3. Розв'язати рівняння з одним невідомим щодо \(y\) (знайти \(y\) );

4. Підставити знайдене на третьому кроці значення \(y\) в рівняння,
отримане на першому кроці, замість \(y\) і знайти \(x\);

5. Записати відповідь.
Приклад:
 
Розв'язати систему рівнянь:   x2y=35x+y=4
1) З першого рівняння системи отримуємо:
x2y=3x=3+2y

2)  Підставимо здобутий вираз замість \(x\) у друге рівняння системи:
5x+y=453+2y+y=4

3)  Розв'яжемо здобуте рівняння, знайдемо \(y\):
53+2y+y=415+10y+y=410y+y=41511y=11:11y=1¯
 
4)  Підставимо знайдене значення \(y\) у здобуте на першому кроці рівняння замість \(y\) і знайдемо \(x\).
  x=3+2yx=3+21x=32x=1¯

5) Відповідь: 1;1.