Теорія:

Графіком рівняння xa2+yb2=r2 є коло з центром у точці \((a;b)\) і радіусом \(r\).
48_t03(1).png
 
Приклад:
Побудувати графік рівняння: x+12+y32=4
Запишемо рівняння у вигляді x12+y32=22.
Зобразимо коло з центром у точці \((-1;3)\) і радіусом \(2\).

 48_t03(2).png