1. Зоологія — наука про тварин

  1. Тварина — живий організм

  2. Будова тварин: клітини і тканини

  3. Органи і системи органів тварин

 2. Різноманітність тварин

  1. Поняття про класифікацію тварин

  2. Тип Губки і тип Кишковопорожнинні

  3. Тип Кільчасті черви (Кільчаки)

  4. Тип Членистоногі

  5. Клас Ракоподібні типу Членистоногі

  6. Клас Павукоподібні типу Членистоногі

  7. Клас Комахи типу Членистоногі

  8. Розвиток комах з повним і неповним перетворенням

  9. Значення комах у природі та житті людини

  10. Загальна характеристика типу Молюски

  11. Клас Черевоногі молюски

  12. Клас Двостулкові молюски

  13. Клас Головоногі молюскі

  14. Загальна характеристика хордових. Підтипи Безчерепні і Черепні

  15. Загальна характеристика риб. Круглороті та Хрящові риби

  16. Клас Кісткові риби

  17. Загальна характеристика представників класу Земноводних (Амфібій)

  18. Внутрішня будова представників класу Земноводних

  19. Загальна характеристика та класифікація представників класу Рептилії

  20. Внутрішня будова представників класу Рептилій

  21. Загальна характеристика класу Птахи

  22. Внутрішня будова представників класу Птахів

  23. Розмноження і розвиток Птахів

  24. Різноманітність Птахів

  25. Загальна характеристика класу Ссавців

  26. Внутрішня будова Ссавців

  27. Розмноження і розвиток Ссавців

  28. Різноманітність ссавців

  29. Особливості зовнішної будови хребетних тварин у зв'язку з їх пристосуванням до різних умов існування

 3. Процеси життєдіяльності тварин

  1. Особливості обміну речовин гетеротрофного організму. Живлення і травлення