1. Поняття про класифікацію тварин

 2. Тип Губки і тип Кишковопорожнинні

 3. Тип Кільчасті черви (Кільчаки)

 4. Тип Членистоногі

 5. Клас Ракоподібні типу Членистоногі

 6. Клас Павукоподібні типу Членистоногі

 7. Клас Комахи типу Членистоногі

 8. Розвиток комах з повним і неповним перетворенням

 9. Значення комах у природі та житті людини

 10. Загальна характеристика типу Молюски

 11. Клас Черевоногі молюски

 12. Клас Двостулкові молюски

 13. Клас Головоногі молюску

 14. Загальна характеристика хордових. Підтипи Безчерепні і Черепні

 15. Загальна характеристика риб. Круглороті та Хрящові риби

 16. Клас Кісткові риби

 17. Загальна характеристика представників класу Земноводних (Амфібій)

 18. Внутрішня будова представників класу Земноводних

 19. Загальна характеристика та класифікація представників класу Рептилії

 20. Внутрішня будова представників класу Рептилій