Теорія:

Клітини тварин, як і рослин, об'єднані у тканини.
Тканини складаються з клітин і міжклітинної речовини. Кожна тканина виконує певну функцію, яка пов'язана з її будовою. Тому тканини відрізняються високою специфічністю.
Тканина — це сукупність клітин і міжклітинної речовини, які мають спільне походження, схожу будову і виконують певну функцію.
Тіло тварин складається з чотирьох основних типів тканин: епітеліальної, м'язової, сполучної і нервової. 
 
Епітеліальна тканина покриває тіло і вистилає його порожнини та внутрішні органи, входить до складу залоз. Різні типи епітеліальної тканини можуть складатися з одного, або декількох щільно прилеглих клітин, між якими практично немає міжклітинної речовини. Епітеліальні тканини виконують захисну, покривну, всмоктувальну, видільну функції.
 
епіталіальна4.JPGепіталіальна8.JPG
Епітеліальні тканини
  
М'язова тканина забезпечує рухові функції організму і складається зі скоротливих клітин або волокон, які з'єднанні між собою за допомогою сполучної тканини. Розрізняють два основні типи м'язової тканини — посмуговану і непосмуговану.
 
мяззи.png
М'язові тканини

Сполучні тканини містять дуже багато міжклітинної речовини  (у вигляді волокон, кісткових пластинок, хрящів, рідини). Ці особливості будови дозволяють сполучним тканинам виконувати опорну (кістки, хрящі, сухожилля), захисну (підшкірний жир), живильну (кров, лімфа) функції. Сполучні тканини і мають найвищу здатність до регенерації при пошкодженнях.
кров.pngкісткова5.jpg
сполучна8.JPGсполучна4.JPG
Різновиди сполучної тканини
  
Нервова тканина складається із нейронів, які здатні сприймати подразнення та передавати керівні сигнали від мозку до органів. Завдяки цій тканині відбувається регуляція усіх функцій організму.
 
нервова тканина.jpg
Нервова тканина
нейрон6.png
Нейрон