Теорія:

Зоологія — наука про тварин.
Сучасна зоологія складається з багатьох взаємопов'язаних наук:
 • Анатомія — вивчає внутрішню будову тварин.
 • Морфологія — вивчає зовнішню будову живих істот та їхніх організмів.
 • Палеонтологія — наука про історичний розвиток тварин.
 • Фізіологія — вивчає перебіг різних процесів в організмі тварин.
 • Етологія — наука про поведінку тварин.
 • Екологія тварин — вивчає зв'язки тварин з навколишнім середовищем.
 • Зоогеографія — наука про розселення тварин.
 • Ембріологія — наука про ембріональний період розвитку тварин.
 • Систематика — наука про різноманітність тваринного світу.
 
Підрозділи систематики:
 • протозоологія — вивчає одноклітинних тварин;
1-одноклітинні.jpg
 
 • гельмінтологія — вивчає паразитичних червів;
гельмінтологія.jpg
 
 • ентомологія — досліджує комах;
метелик.jpg
 
 • арахнологія — вивчає павукоподібних;
павукоподібні.jpg
 
 • іхтіологія — вивчає риб;
риби.jpg
 
 • герпетологія — вивчає земноводних і рептилій;
жаба.jpgзмія2.jpg
 
 • орнітологія — вивчає птахів;
папуги2.jpg
 
 • теріологія — вивчає ссавців.
тигриня.jpg