Теорія:

Ендокринна система — це сукупність залоз, які утворюють гормони та забезпечують ендокринну регуляцію.
 
 Принцип взаємодії ендокринної системи організму вказує на те, що залози внутрішньої секреції функціонують не ізольовано, а пов'язані у своїй діяльності в єдину систему.
 
Принцип ієрархічності полягає в тому, що внутрішньоклітинні процеси регуляції підпорядковані регуляції на рівні різних органів. Ланцюжок нейрогуморальної регуляції має такий вигляд: гіпоталамус — гіпофіз — ендокринні залози — клітини-мішені з рецепторами. «Координаційним центром» ендокринної регуляції є гіпоталамус, який аналізує сигнали від центральної нервової системи і виділяє ряд регуляторних нейрогормонів.
 
Принцип зворотного зв'язку вказує на зворотну дію результатів регуляції.
 
Принцип взаємозв'язку із зовнішнім середовищем полягає в тому, що процеси ендокринної регуляції змінюються відповідно до змін зовнішнього середовища.