Теорія:

Соматична нервова система — це частина периферичної нервової системи, утворена руховими волокнами, що забезпечують іннервацію опорно-рухового апарату, шкіри й органів чуття, відповідає за довільний контроль діяльності мускулатури.
Соматична нервова система має центральні та периферичні відділи:
  • центральні відділи складаються з нейронів, які розміщені у стовбурі головного та спинного мозку;
  • периферичні відділи утворені нервовими вузлами, які іннервують робочі органи.
Особливості соматичної нервової системи:
  • рухові нервові волокна не перериваються нервовими вузлами;
  • рухові нервові волокна мають відносно великий діаметр;
  • швидкість проведення імпульсів по таких волокнах становить \(30\) - \(120\) м/с.
Соматична нервова система іннервує скелетні м'язи — м'язи обличчя, тулуба й кінцівок, а також шкіру й деякі внутрішні органи — язик, гортань, глотку. Вона здійснює функції зв'язку організму із зовнішнім середовищем, забезпечуючи чутливість і рух, викликаючи скорочення скелетної мускулатури.
 
Дії соматичної нервової системи підконтрольні людській свідомості, тому людина може усвідомлено давати команди скелетним м'язам. У цій системі розрізняють чутливий та руховий відділи.
 
Отже, соматична нервова система виконує наступні функції:
  • сприймає зовнішні подразнення (чутливий відділ);
  • збирає інформацію від органів чуття, посилає її до ЦНС (чутливий відділ);
  • забезпечує сенсорні і моторні функції (руховий відділ);
  • передає сигнали від центральної нервової системи до скелетних м'язів (руховий відділ).
Розрізняють чутливі та рухові соматичні нерви. Чутливі нерви сформовані відростками дендритами (проводять нервовий імпульс до тіла нейрона), а рухові нерви — аксонами (проводять нервовий імпульс від тіла нейрона).
 
Виконання людиною різноманітних рухів і пози тіла пов'язані з роботою мотонейронів.
Мотонейрони — це нервові клітини з дуже довгими руховими волокнами-аксонами, що передають сигнали з ЦНС до м'язів і відповідають за кожний їхній рух.
Довгий відросток мотонейрона іннервує сотні м'язових волокон, утворюючи мотонейронну одиницю.
 
Отже, нервова регуляція рухової активності має рефлекторний характер і здійснюється ЦНС та чутливими й руховими шляхами нервової системи.
 
Джерела:
Біологія : підруч. для 8 класу загальноосвіт. навч. закл. / В. Соболь. – Кам’янець-Подільський: Вид-во «Абетка», 2016. – с. 173.
Джерела:
https://naurok.com.ua/somatichna-ta-vegetativna-nervova-sistema-155929.html