Теорія:

У селекції рослин найбільш широко використовуються такі методи, як мутагенез, масовий відбір, внутрішньовидова гібридизація (інбридинг і аутбридинг), віддалена гібридизація, поліплоїдія.
 
Для збільшення розмаїття вихідного матеріалу застосовується штучний мутагенез, при якому частота мутацій зростає у десятки і сотні разів.
Приклад:
за допомогою рентгенівського випромінювання виведено цінні сорти злаків, що відрізняються підвищеною врожайністю, укороченим стеблом, відсутністю остей. За допомогою хімічних мутагенів створено багато сортів картоплі, тютюну, томатів, перцю, декоративних рослин.
Мутантні форми після відбору зазвичай залучаються до схрещування для отримання цінних комбінацій ознак.
 
У селекції рослин використовуються різні типи схрещувань.
 
Інбридинг (близькоспоріднене схрещування) у рослин засновано на примусовому самозапиленні перехреснозапильних форм і використовується для переводу генів у гомозиготний стан і отримання чистих ліній.
 
При схрещуванні чистих ліній утворюються гібриди, які володіють яскраво вираженим гетерозисом.
Приклад:
таким способом отримують гібридне насіння кукурудзи, якими засівають більшу частину світових площ, відведених під цю культуру.
 
кукурудза.jpg
Початки вихідних чистих ліній та їх гібрида
 
Використовується в селекції рослин і віддалена гібридизація. Отримані гібриди, як правило, безплідні, що обумовлено в основному порушеннями мейозу при утворенні статевих клітин. Для подолання несхрещування видів розроблено спеціальні методи, одним з яких є поліплоїдія.
 
Вперше подолати безпліддя міжвидового гібрида вдалося у \(1924\) році Г. Д. Карпеченко. Вчений отримав безплідний капустяно-редьковий гібрид з диплоїдним набором \(18\) хромосом, з яких \(9\)  «редькових» і \(9\) «капустяних». Кон'югація цих хромосом не відбувалася. Карпеченко подвоїв хромосомний набір. У поліплоїдного гібрида виявилося \(36\) хромосом (по \(18\)  від редьки і капусти). З'явилася можливість кон'югації, і гібрид став плідним.
 
У \(20\)-х роках \(ХХ\) ст. були отримані пшенично-житні гібриди (тритикале). У \(30\) роках Н. В. Цицин здійснив схрещування пшениці з пирієм, а І. В. Мічурін отримав міжвидові гібриди плодово-ягідних культур.
 
гібрид смородини.jpg
Гібрид смородини і агрусу
 
Багато сільськогосподарських рослин є поліплоїдним. Поліплоїдію у рослин викликають обробкою насіння колхіцином. З його допомогою отримано триплоїдні, тетраплоїдні і навіть октоплоїдні форми більш ніж у \(500\) видів рослин.
 
суниця.jpg
Поліплоїдна суниця
 
Особливості селекції рослин:
  • характерне як статеве, так і нестатеве (вегетативне розмноження);
  • велика кількість нащадків;
  • невибагливі до умов середовища;
  • незначні економічні затрати.
Методи селекції рослин:
  • використання різних форм штучного добору — індивідуального та масового;
  • використання різних форм гібридизації — споріднене схрещування, неспоріднене та міжвидове;
  • поліплоїдія — метод подолання стерильності рослинних міжвидових гібридів.
Особливості селекції рослин
 
Генетичні основи
Основні методи селекції рослин
Утворення при розмноженні значної кількості особинЗумовлює використання масового добору
Наявність статевого розмноження, запиленняМожна використовувати неспоріднену гібридизацію для отримання гетерозису і споріднену гібридизацію для отримання чистих ліній
Наявність вегетативного розмноженняДає змогу широко використовувати гетерозис і зберігати в нащадків сортові ознаки
Більшість рослин не мають статевих хромосомЗастосовується метод поліплоїдизації для подолання стерильності гібридів
Для рослин властиві дуже різноманітні мутаціїЗастосовують метод штучного мутагенезу для отримання матеріалу для добору
Частини рослин можуть поєднуватисяЗастосовують метод щеплень для отримання нових корисних властивостей внаслідок взаємодії прищепи і підщепи
 
Джерела:
https://naurok.com.ua/prezentaciya-selekciya-metodi-selekci-centri-pohodzhennya-kulturnih-roslin-ta-odomashnennya-tvarin-174824.html