1. Вступ. Біологія, як наука

  1. Історія розвитку біології

  2. Сутність життя та властивості живого. Рівні організації живої природи

 2. Хімічних склад клітин

  1. Особливості хімічного складу клітин. Неорганічні речовини та їх роль у життєдіяльності клітин

  2. Вода та її основні фізико-хімічні властивості

  3. Властивості та біологічна роль вуглеводів

  4. Ліпіди: будова, властивості та біологічна роль

  5. Структура, властивості та біологічна роль білків

  6. Нуклеїнові кислоти

  7. Роль нуклеїнових кислот як носія спадкової інформації. АТФ та інші органічні речовини клітин

 3. Структура клітини

  1. Методи дослідження клітин. Типи мікроскопії

  2. Клітинні мембрани

  3. Структура еукаріотичної клітини: цитоплазма

  4. Структура еукаріотичної клітини: основні клітинні органели

  5. Ядро, його структурна організація та функції

  6. Типи клітин та їхня порівняльна характеристика

 4. Принципи функціонування клітин

  1. Обмін речовин та енергії