1. Вступ. Біологія, як наука

  1. Історія розвитку біології

  2. Сутність життя та властивості живого. Рівні організації живої природи

 2. Хімічних склад клітин

  1. Особливості хімічного складу клітин. Неорганічні речовини та їх роль у життєдіяльності клітин

  2. Вода та її основні фізико-хімічні властивості

  3. Властивості та біологічна роль вуглеводів

  4. Ліпіди: будова, властивості та біологічна роль

  5. Структура, властивості та біологічна роль білків

  6. Нуклеїнові кислоти

  7. Роль нуклеїнових кислот як носія спадкової інформації. АТФ та інші органічні речовини клітин

 3. Структура клітини

  1. Методи дослідження клітин. Типи мікроскопії

  2. Клітинні мембрани

  3. Структура еукаріотичної клітини: цитоплазма

  4. Структура еукаріотичної клітини: основні клітинні органели

  5. Ядро, його структурна організація та функції

  6. Типи клітин та їхня порівняльна характеристика

 4. Принципи функціонування клітин

  1. Обмін речовин та енергії

 5. Збереження та реалізація спадкової інформації

  1. Гени. Геном

  2. Особливості геномів про- та еукаріотів

  3. Генетичний код

  4. Реплікація. Транскрипція. Основні типи РНК

  5. Розмноження живих організмів. Способи поділу клітин

  6. Мейоз

 6. Закономірності успадкування ознак

  1. Класичні методи генетичних досліджень

  2. Моногібридне схрещування. Перший і другий закони Менделя

  3. Незалежне успадкування ознак. Дигібридне схрещування

  4. Взаємодія генів

  5. Хромосомна теорія спадковості. Зчеплене успадкування

  6. Генетика статі й успадкування, зчеплене зі статтю

  7. Мутації: види мутацій, причини та наслідки мутацій

 7. Еволюція органічного світу

  1. Розвиток уявлень про виникнення життя

  2. Формування уявлень про еволюцію. Вчення Ч. Дарвіна

  3. Чинники еволюції

  4. Популяції живих організмів та їх основні характеристики

  5. Вид. Критерії виду

 8. Біорізноманіття

  1. Основи еволюційної філогенії та систематики

  2. Неклітинні форми життя: віруси

 9. Надорганізмові біологічні системи

  1. Трофічні ланцюги

  2. Екологічні піраміди. Розв'язування задач

 10. Біологія як основа біотехнології та медицини

  1. Селекція. Методи селекції

  2. Введення в культуру рослин. Селекція рослин