Теорія:

Основною структурною одиницею у систематиці живих організмів є вид. Поняття «вид» як категорію, що лежить в основі систематики, вперше ввів у кінці \(XVI\) ст. англійський біолог Джон Рей.
Вид — сукупність особин, здатних вільно схрещуватися і давати плідне потомство, подібних за морфологічними і фізіологічними ознаками, що мають спільне походження, займають у природі загальний ареал і пристосовані до певних умов середовища.
зубр.jpg
Зубр європейський
 
сосна.jpg
Сосна звичайна
 
Вид — це цілісний і відокремлений від інших видів елемент живої природи.
 
Цілісність виду визначається зв'язками, які існують між його особинами. Живі організми здатні існувати тільки за умови взаємодії один з одним. Зв'язки між самцями і самками, батьками та їх потомством, особинами різних вікових груп в сім'ї, стаді, зграї або колонії дозволяють успішно розмножуватися, піклуватися про потомство, забезпечувати захист від ворогів. Внутрішньовидові взаємозв'язки забезпечують існування виду як цілісної системи.

 лелека.jpg
Лелека білий
 
Відокремленість виду обумовлена ​​специфічним хромосомним набором і репродуктивною ізоляцією. Особи одного виду не можуть схрещуватися і давати плідне потомство з особинами інших видів. Цьому перешкоджають особливості будови і функціонування органів розмноження, різні терміни і місця розмноження, відмінності у поведінці, тощо. Завдяки репродуктивної ізоляції види не змішуються один з одним.