Теорія:

Мінеральні речовини у клітині є у вигляді солей у твердому стані, або диссоційовані на йони.
Неорганічні йони представлені катіонами та аніонами мінеральних солей.
Приклад:
катіони: K+,Na+,Ca2+,Mg2+,NH4+.
Аніони: Cl,H2PO4,HPO42,HCO3,NO3,SO42,PO43,CO32.
Разом з розчинними органічними сполуками неорганічні йони забезпечують постійні значення осмотичного тиску.
 
Калій — забезпечує функціонування клітинних мембран, зумовлює проведення нервових імпульсів, бере участь у серцевих скороченнях, забезпечує процес фотосинтезу. У організмах міститься виключно у вигляді катіонів K+.
 
Натрій — забезпечує нормальний ритм серця, впливає на синтез гормонів. У організмах міститься виключно у вигляді катіонів Na+.

Ключова роль у регуляції м'язового скорочення належить йонам Кальцію (Ca2+). Ці йони є необхідними також для процесу згортання крові, входять до складу кісток та зубів тварин, оболонок рослин.

Магній входить до складу молекули хлорофілу, активізує синтез ДНК та енергетичний обмін.
 
Ферум входить до складу гемоглобіну крові, забезпечуючи транспортування кисню та вуглекислого газу, входить до складу багатьох ферментів.
 
Фосфор входить до складу нуклеїнових кислот; забезпечує нормальний ріст кісткової і зубної тканин.
  
Сульфур входить до складу деяких вітамінів, ферментів та амінокислот.
 
Хлор є компонентом шлункового соку (у вигляді хлоридної кислоти).

При нестачі мінеральних речовин порушуються найважливіші процеси життєдіяльності клітини.