Теорія:

Властивості води
Оскільки молекули води є полярними, вода має властивість розчиняти полярні молекули інших речовин.
 
розчинення.png

До речовин, розчинних у воді належать солі, сахариди, прості спирти, амінокислоти, неорганічні кислоти. Коли речовина переходить у розчин, її молекули або йони можуть рухатися вільніше, отже, реакційна здатність речовини зростає.
Речовини, нерозчинні у воді — жири, нуклеїнові кислоти, деякі білки. Такі речовини можуть утворювати з водою поверхні розділу, на яких протікають багато хімічних реакцій. Отже, той факт, що вода не розчиняє деякі речовини, для живих організмів є також дуже важливим.
  
Гідрофільні речовини — речовини, які у воді не розчиняються, проте добре нею змочуються.
Гідрофобні речовини — речовини, які не змочуються, а відштовхують воду.
 
Вода має високу питому теплоємність, тобто здатність поглинати теплову енергію при мінімальному підвищенні власної температури. Щоб розірвати численні водневі зв'язки, наявні між молекулами води, потрібно поглинути велику кількість енергії. Це властивість води забезпечує підтримку теплового балансу в організмі. Велика теплоємність води захищає тканини організму від швидкого і сильного підвищення температури.
Для випаровування води необхідна досить велика енергія. Використання значної кількості енергії на розрив водневих зв'язків при випаровуванні сприяє її охолодженню. Це властивість води охороняє організм від перегріву.
Приклад:
прикладами цього можуть бути транспірація у рослин та потовиділення у тварин.

Вода має також високу теплопровідність, забезпечуючи рівномірний розподіл тепла по всьому організму.
Зверни увагу!
Висока питома теплоємність і висока теплопровідність робить воду ідеальної рідиною для підтримки теплової рівноваги клітини і організму.
Вода мало стискається, створюючи тургорний тиск, визначаючи об'єм і пружність клітин і тканин.
Приклад:
гідростатичний скелет підтримує форму у круглих червів, медуз та інших організмів.
Завдяки силам зчеплення молекул на поверхні води створюється плівка, що володіє такою характеристикою, як поверхневий натяг.
Приклад:
завдяки силі поверхневого натягу відбувається капілярний кровообіг, висхідний і спадний струми розчинів у рослинах.
До числа важливих у фізіологічному відношенні властивостей води належить її здатність розчиняти гази (O2, CO2, тощо).
Вода є також джерелом кисню і водню, що виділяються при фотолізі під час світлової фази фотосинтезу.
Біологічні функції води
  • Механічна функція: вода практично не стискається, і надає форми соковитим органам і тканинам.
  • Транспортна функція: вода забезпечує пересування речовин у клітинах і організмі, поглинання речовин і виведення продуктів метаболізму. У природі вода переносить продукти життєдіяльності у ґрунт і до водойм.
  • Метаболічна функція: вода — активний учасник реакцій обміну речовин.
  • Терморегуляторна функція: вода забезпечує рівномірний розподіл тепла всередині організму, а під час транспірації у рослин та потовиділення у тварин охолоджує організм.
  • Захисна функція: вода бере участь в утворенні змащувальних рідин і слизу, секретів і соків в організмі (ці рідини містяться у суглобах хребетних тварин, у плевральній порожнині, у навколосерцевій сумці), входить до складу слизів, які полегшують пересування речовин по кишечнику, створюють вологе середовище на слизових оболонках дихальних шляхів. Водну основу мають і секрети, що виділяються деякими залозами і органами: слина, сльози, жовч, сперма, тощо.