Теорія:

Для нормальної життєдіяльності клітини і всього багатоклітинного організму необхідно постійність внутрішнього середовища, що одержало назву гомеостазу.
Гомеостаз — постійність внутрішнього середовища біологічних систем.
Гомеостаз підтримується реакціями обміну речовин, які поділяються на асиміляцію (анаболізм) і дисиміляцію (катаболізм). Усі реакції, що протікають у клітині, спрямовані на підтримання гомеостазу, для цього необхідні речовини і енергія.
Уся сукупність реакцій біосинтезу речовин та подальшого створення з них більших структур, що йдуть з витратою енергії, називається асиміляцією, анаболізмом або пластичним обміном.
До пластичного обміну належать фотосинтез, біосинтез білків, нуклеїнових кислот, жирів і вуглеводів. Особливо інтенсивно процеси асиміляції відбуваються у молодих клітинах організму, що розвивається.
 
Для здійснення пластичного обміну потрібна енергія. Клітина отримує її з реакцій розпаду запасених або отриманих ззовні органічних сполук. За участю ферментів ці речовини розкладаються на простіші сполуки; при цьому вивільняється енергія, частина якої виділяється у вигляді тепла, а частина — запасається у вигляді молекул АТФ. При необхідності енергія АТФ використовується для компенсації енергетичних витрат клітини, наприклад для забезпечення процесів асиміляції.
Сукупність реакцій розпаду речовин, що супроводжуються запасанням енергії, називається дисиміляцією, катаболізмом або енергетичним обміном.
Асиміляція і дисиміляція — протилежні процеси: у першому випадку відбувається утворення речовин, на що витрачається енергія, а в другому — розпад речовин з утворенням і запасанням енергії.
 
Асиміляція і дисиміляція — дві сторони єдиного процесу обміну речовин і енергії у клітині, який називається метаболізмом.
Обмін речовин (метаболізм) — це сукупність взаємопов'язаних процесів синтезу і розщеплення хімічних речовин, що відбуваються в організмі.
Асиміляція і дисиміляція завжди чітко збалансовані і скоординовані, а порушення цього балансу призводить до розвитку захворювання як окремих клітин, так і цілого організму, або навіть до їх загибелі.
 
метаболізм.png