Основні функції клітинних мембран:
  • бар'єрна функція — мембрани відмежовують уміст клітин від зовнішнього середовища, а вміст органел — від цитоплазми;
  • рецепторна функція — виконують роль рецепторів — отримання і перетворення сигналів з навколишнього середовище — розпізнавання речовин, йонів, клітин, тощо;
  • транспортна — плазматичні мембрани є напівпроникними, вони забезпечують транспорт речовин у клітину і продуктів обміну — з клітини;
  • енергетична — беруть участь у перетворенні енергії;
  • каталітична — забезпечують каталітичний перебіг хімічних процесів у клітині. У плазматичній мембрані містяться ферменти, необхідні для обміну речовин;
  • плазматична мембрана утворює вирости, мікроворсинки, які значно збільшують поверхню клітини;
  • захисна — мембранні білки — антитіла здійснюють захисну функцію;
фагоцит.png
Фагоцит знищує дефектний еритроцит
  • плазматичні мембрани беруть участь у рості і поділі клітин.
Джерела:
https://ppt-online.org/439522