Теорія

Завдання

1. Етапи розвитку генетики

Складність: середнє

2
2. Внесок вчених у розвиток генетики

Складність: середнє

2
3. Визначення термінів «генотип», «фенотип», «каріотип»

Складність: середнє

2
4. Характеристика зазначеного виду ознак

Складність: середнє

2
5. Відповідність між характеристикою та видом ознак

Складність: середнє

3
6. Символи генетики

Складність: середнє

2
7. Відповідність між зображенням символа та його змістом

Складність: середнє

3
8. Методи генетичних досліжень

Складність: середнє

1
9. Характеристика гібридологічного методу генетичних досліжень

Складність: середнє

2
10. Визначення характеристики цитогенетичного методу генетичних досліжень

Складність: середнє

2
11. Оціни правильність тверджень про близнюковий метод генеалогічних досліджень

Складність: середнє

2
12. Характеристика біохімічного методу генетичних досліжень

Складність: середнє

2
13. Молекулярно-генетичний метод досліджень

Складність: середнє

2
14. Визначення назви методу генетичних досліджень за характеристикою

Складність: середнє

2
15. Відповідність між характеристикою і назвою методів генетичних досліжень

Складність: середнє

4

Тести

Матеріали для вчителів