Теорія:

Поділ клітин забезпечує у живій природі найважливіші процеси:
  • розмноження одноклітинних організмів;
  • ріст і розвиток багатоклітинних організмів;
  • постійне оновлення тканин та органів;
  • відновлення тканин та органів після пошкоджень.
Відомі чотири основні способи поділу клітин: прямий бінарний поділ, амітоз, мітоз, мейоз.
 
Прямий бінарний поділ характерний для прокаріотів (бактерій та ціанобактерій).
У бактеріальній клітині міститься одна кільцева молекула ДНК. Перед поділом клітини ДНК подвоюється. Однакові молекули ДНК, що утворилися, прикріплюються до цитоплазматичної мембрани (ЦПМ). Під час поділу ЦПМ вростає між двома молекулами ДНК і ділить клітину навпіл. У кожній дочірній клітині виявляється по одній ідентичній молекулі ДНК.
 
Поділ клітин.png
Прямий бінарний поділ
Амітоз, або прямий поділ — ділення ядра шляхом перетяжки, що відбувається без спіралізації хромосом.
Амітозний поділ зустрічається:
  • у високоспеціалізованих клітинах з низькою активністю (клітинах хрящів, рогівки ока, печінки, ендоспермі насіння, стінок зав'язі маточки),
  • у дегенерованих, приречених на загибель клітин рослин та тварин.
При амітозі часто спостерігається лише поділ ядра, без поділу цитоплазми. У результаті можуть утворитися багатоядерні клітини. Якщо ж цитоплазма ділиться, то розподіл клітинних компонентів, як і ДНК, відбувається довільно.
 
Амітоз — найекономніший спосіб поділу, що відбувається з мінімальними енергетичними витратами.
 
Мітоз — непрямий поділ соматичних клітин еукаріотів, у результаті якого хромосомний набір передається без змін. Мітоз лежить в основі росту організмів, регенерації пошкоджених частин, вегетативного розмноження.
 
Мейоз — поділ клітин еукаріотів, що веде до утворення гаплоїдних клітин, тобто зменшення хромосомного набору вдвічі. Мейоз призводить до утворення гамет у тварин та спор у рослин. При цьому з однієї вихідної клітини з диплоїдним набором хромосом утворюються чотири клітини з гаплоїдними різними хромосомними наборами.
 
мітоз_мейоз.png
Мітоз і мейоз