Теорія:

Мітоз — непрямий поділ соматичних клітин еукаріотичних організмів, при якому відбувається утворення двох дочірніх клітин, хромосомні набори яких такі самі, як у материнській клітині.
Підготовка клітини до мітозу відбувається в інтерфазі: подвоюється ДНК, накопичується АТФ, синтезуються білки веретена поділу, подвоюються центріолі.
 
Мітоз включає у себе два процеси: каріокінез (поділ ядра) і цитокінез (поділ цитоплазми).
 
Виділяють чотири фази мітозу: профазу, метафазу, анафазу і телофазу.
 
Зверни увагу!
У схемах поділу гаплоїдний набір хромосом позначають літерою \(n\), а молекул ДНК (тобто хроматид) — літерою \(с\). Перед літерами вказують кількість гаплоїдних наборів:
\(1n2с\) — гаплоїдний набір подвоєних хромосом,
\(2n2с\) — диплоїдний набір поодиноких хромосом,
\(2n4с\) — диплоїдний набір подвоєних хромосом.
Приклад:
у клітинах людини гаплоїдний набір становлять \(23\) хромосоми. Отже, запис \(2n2с\) означає \(46\) хромосом і \(46\) хроматид, а \(2n4с\) — \(46\) хромосом і \(92\) хроматиди, тощо.
 
фази мітозу.png
Фази мітозу
 
Профаза
У ядрі молекули ДНК коротшають і скручуються (спіралізуються), утворюючи компактні хромосоми.
Кожна хромосома складається з двох молекул ДНК (двох хроматид), з'єднаних центромерою.
Ядерна оболонка розпадається.
Хромосоми невпорядковано розташовуються у цитоплазмі.
Розчиняються ядерця.
Починає формуватися веретено поділу, частина ниток якого прикріплюється до центромерів хромосом.
У тваринній клітині починають розходитися центріолі.
 
профаза мітозу.png
Профаза мітозу
Метафаза
Хромосоми розташовуються на екваторі клітини, утворюючи метафазну пластинку.
Хроматиди з'єднані у сфері первинної перетяжки з нитками веретена поділу.
Центріолі розташовуються біля полюсів клітини.
 
метафаза мітозу.png
Метафаза мітозу
Анафаза
Кожна хромосома, що складається із двох хроматид, поділяється на дві ідентичні дочірні хромосоми.
Дочірні хромосоми розтягуються нитками веретена поділу до полюсів клітини.
У кожного полюса виявляється однаковий генетичний матеріал.
 
анафаза.png
Анафаза мітозу
Телофаза
Хромосоми розкручуються.
Навколо хромосом починають формуватися ядерні оболонки.
У ядрах з'являються ядерця.
Нитки веретена поділу руйнуються.
 
телофаза мітозу.png
Телофаза мітозу
 
У цьому каріокінез завершується. Відбувається цитокінез — поділ цитоплазми.
 
цитокінез.jpg
Цитокінез тваринної клітини
мітоз у рослин.jpg
Мітоз у рослин
 
Біологічне значення мітозу
У результаті мітозу утворюються генетично однакові дочірні клітини з тим самим набором хромосом, що був у материнської клітини. Зберігається наступність у ряді клітинних поколінь.