Теорія:

Добуток модуля сили, яка обертає тіло, на її плече називається моментом сили.
(Позначаєтся: \(M\)).
 \(M\)\( = Fd\)
Важіль знаходиться в рівновазі під дією двох сил, якщо момент сили, яка обертає його за годинниковою стрілкою, дорівнює моменту сили, яка обертає його проти годинникової стрілки.
Це  правило, назване правилом моментів, можна записати у вигляді рівності: M1=M2.

За одиницю моменту сили приймається момент сили в \(1\) H, плече якої дорівнює \(1\) м.
Ця одиниця називається ньютон-метр Нм.

Момент сили характеризує дію сили і показує, що вона залежить одночасно і від модуля сили, і від її плеча.

Наприклад, дія сили на двері залежить і від модуля сили, і від того, де прикладена сила.
Двері тим легше повернути, чим далі від осі обертання прикладена діюча на неї сила.
Гайку легше відкрутити довгим гайковим ключем, ніж коротким.
Відро тим легше підняти з колодязя, чим довша ручка ворота.