Теорія:

На тіло, занурене в рідину (або в газ) діють дві сили, спрямовані в протилежні сторони. Сила тяжіння спрямована вниз, та архімедова сила — вгору, тому вага тіла в рідині P1 буде менша ваги тіла в повітрі P=mg на значення архімедової силу F арх=m рідg.
 
Отримуємо: P1=PF арх=mgm рідg.
Якщо тіло занурене в рідину (або газ), то воно втрачає в своїй вазі стільки, скільки важить витіснена ним рідина (або газ).
Приклад:
Визначимо, скільки важить в воді скляна пластина об'ємом \(1,5\) дм³.
Дано:Розв'язання:
V=1,5дм3=0,0015м3ρ рід=1000кг/м3ρ т=2600кг/м3g=9,8Н/кг
________________
P1 — ?
P1=m т gm рідgm т=ρ тV;m рід=ρ рідVP1=ρ тVgρ рідVg=Vgρ тρ рідP1=0,0015м39,8Н/кг2600кг/м31000кг/м324Н
 
Відповідь: скляна пластина в воді важить \(24 \)Н.