Теорія:

На тіло, занурене в рідину (або в газ) діють дві сили, спрямовані в протилежні сторони. Сила тяжіння спрямована вниз, та архімедова сила — вгору, тому вага тіла в рідині P1 буде менше ваги тіла в повітрі P=mg на архімедову силу FА=mжg.
 
Отримуємо: P1=PFА=mgmжg.
Якщо тіло занурене в рідину (або газ), то воно втрачає в своїй вазі стільки, скільки важить витіснена ним рідина (або газ).
Приклад:
Визначити, скільки важить в воді скляна пластина об'ємом \(1,5\) дм³.
Дано:Розв'язання:
V=1,5дм3=0,0015 м3ρж=1000 кг/м3ρт=2600 кг/м3g=9,8 Н/кг
________________
P1 — ?
P1=gg=ρтV;=ρжVP1=ρтVgρжVg=VgρтρжP1=0,0015м39,8 Н/кг2600 кг/м31000 кг/м324 Н
 
Відповідь: скляна пластина в воді важить \(42\) Н.