Теорія:

Маса тіла - це фізична величина, яка мірою інертності тіла.
Земля притягує всі тіла, які знаходяться на її поверхні: тверді тіла, рідини, гази.

Вона притягує і нас самих. Сильніше Земля притягає ті тіла, у яких більша маса.
 
Маса є у кожного тіла, що знаходиться, як у твердому стані, так і у рідкому або газоподібному.
Маса тіла не змінюється при зміні агрегатного стану речовини.
 
Масу тіла позначають символом m. Одиниця маси в СІ — кілограм:
[m]  = кг.
Щоб визначити масу даного тіла, його необхідно зважити.
Визначити масу тіла можна за допомогою вагів.
Ваги бувають різних видів.
svira.bmp
Важільні ваги
foratsvari.bmp
Гирі для важільних вагів
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
atsp.bmp
 
atspsvari.bmp
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
Пружинні ваги
 
elsv1.bmp
elsv2.bmp
el3.bmp
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Різні електронні ваги
В електронних вагах використовується важільний або пружинний принцип.
Зверни увагу!
У міжнародній системі одиниць за одиницю маси прийнято кілограм (кг).

1 кг \(=\) 1000 г
1 г \(=\) 1000 мг
1 т \(=\) 1000 кг
1 ц \(=\) 100 кг
Маса однієї монети дорівнює 1,6 г. Вирази масу в кілограмах.
1 г \(=\) 0,001 кг

1,6 г=1,60,001 кг=0,0016 кг

Маса трактора дорівнює 11 т. Виразимо масу в кілограмах.
1 т \(=\) 1000 кг

11 т =111000 кг=11000 кг
 
Масу тіл можна також виміряти, ґрунтуючись на інертній властивості цих тіл.
У експериментах з візками якщо один із візків, набуде меншої швидкості і, відповідно, проїде меншу відстань, то він матиме більшу масу . При цьому в скільки разів швидкість руху, набута візком 2, буде меншою від швидкості руху, набутої візком 1, у стільки ж разів маса візка 2
більша за масу візка 1:
1.png
де m1 і m2 — маси візків; v1 і v2 — швидкості руху, яких набули візки
внаслідок взаємодії.
Зверни увагу!
Підіб’ємо підсумки:
Інертність тіла — це властивість тіла, яка полягає в тому, що для зміни швидкості руху тіла внаслідок взаємодії потрібен час.
Маса тіла (m) — це фізична величина, яка є мірою інертної та гравітаційної властивостей тіла. Одиниця маси в СІ — кілограм (1 кг).
Масу тіла можна визначити зважуванням (цей спосіб ґрунтується на тому, що маса є мірою гравітаційної властивості тіла), а також порівнюючи зміни швидкостей руху тіл унаслідок взаємодії (цей спосіб заснований на тому, що маса є мірою інертності тіла).