Теорія:

В основі кожного курсу геометрії лежать аксіоми — твердження, які приймаються без доказів. За допомогою цих тверджень визначаються інші об'єкти та їх властивості.
 
Основні поняття стереометрії — точка, пряма і площина.
  
У Евклідовій геометрії основні властивості точки, прямої і площини, які відносяться до їх взаємного розташування, виражені у \(20\) аксіомах. Сформулюємо деякі з них.
Через будь-які дві точки можна провести тільки одну пряму.
Через будь-які три точки, що не лежать на одній прямій, можна провести тільки одну площину.
Через три точки, що лежать на одній прямій, можна провести нескінченну безліч площин.
 
Якщо дві точки прямої належать площині, то всі точки цієї прямої належать площині.
  
Якщо дві різні площини мають спільну точку, то вони перетинаються прямою, яка проходить через цю точку.