Теорія:

Похилою, проведеною з даної точки до даної площини, називається будь-який відрізок, що з'єднує дану точку з точкою площини, який не є перпендикуляром до площини.
Кінець відрізка, що лежить в площині, називається основою похилої.
 
Paralelograms šablons.jpg
 
\(AB\) — похила.
\(B\) — основа похилої.  
Перпендикуляром, проведеним з даної точки до даної площини, називається відрізок, що з'єднує дану точку з точкою площини і лежить на прямій, перпендикулярній площині.
 Кінець цього відрізка, що лежить в площині, називається основою перпендикуляра.
 
Paralelograms šablons - Copy.jpg
 
\(AC\) — перпендикуляр.
\(C\) — основа перпендикуляра.
Відстанню від точки до площини називається довжина перпендикуляра, проведеного з цієї точки до площини.
Відрізок, що з'єднує основи перпендикуляра і похилої, проведених з однієї і тієї ж точки, називається проекцією похилої.
 
Paralelograms šablons - Copy - Copy.jpg
 
\(CB\) — проекця похилої \(AB\) на площину α.
Трикутник \(ABC\) прямокутний.
Кутом між похилою і площиною називається кут між цією похилою і її проекцією на площину.
Paralelograms šablons - Copy - Copy - Copy.jpg
 
\(CBA\) — кут між похилою \(AB\) і площиною α.
 
Paralelograms šablons - Copy - Copy - Copy (2).jpg 
 
Якщо \(AD > AB\), то \(DC > BC\).
Якщо з даної точки до даної площини провести кілька похилих, то більшій похилій відповідає більша проекція.
\(DAB\) — кут між похилими,
\(DCB\) — кут між проекціями.
Відрізок \(DB\) — відстань між основами похилих.