Теорія:

Зрізаною пірамідою називається частина піраміди між її основою і площиною, паралельною йому.
Зрізана піраміда, отримана з правильної піраміди, перерізом, паралельним її основі, називається правильною зрізаною пірамідою.
Trijstura prizma.JPGReg. četrstura prizma.JPG
Правильна зрізана трикутна піраміда \(ABCKNV\),

\(ABC\) і \(KNV\) — основи піраміди,
OO1 — висота.
Правильна зрізана чотирикутна піраміда \(ABCDZVNK\),

\(ABCD\) і \(ZVNK\) — основи,
OO1— висота.
 
Об'єм зрізаної піраміди
V=13HS1+S1S2+S2,деS1іS2площі основ

Площа бічної поверхні правильної зрізаної піраміди
Sбіч.=12P1+P2h,деP1іP2периметри основ

\(h\) — апофема правильної зрізаної піраміди, на даних малюнках це відрізок \(LF\).
Trijstura pIRAMI2.JPG
Reg. četrstura prizma2.JPG