Теорія:

Перша ознака подібності трикутників
\(1.\) Якщо два кути одного трикутника відповідно дорівнюють двом кутам іншого, то такі трикутники подібні.
Якщо \(B =\) \(E\) і \(C =\) \(F,\) тоді ΔABCΔDEF.
TEO_ABCll.PNG
TEO_DEFll.PNG
Друга ознака подібності трикутників
\(2.\) Якщо дві сторони одного трикутника пропорційні двом сторонам іншого трикутника і кути, утворені цими сторонами рівні, то такі трикутники подібні.
Якщо ABDE=ACDF і \(A =\) \(D,\) тоді ΔABCΔDEF.
 
TEO_ABCo.PNG
TEO_DEFo.PNG

Третя ознака подібності трикутників
\(3.\) Якщо три сторони одного трикутника пропорційні трьом сторонам іншого, то такі трикутники подібні.
Якщо ABDE=BCEF=ACDF\(,\) тоді ΔABCΔDEF.
 
TEO_ABCt.PNG
TEO_DEFt.PNG
 
Під час розв'язання задач спочатку потрібно переконатися, що дані трикутники подібні.
 
Якщо подібність трикутників не дано, її необхідно довести.