Теорія:

Оксигеновмісними органічними сполуками є сполуки, молекули яких крім атомів Карбону і Гідрогену містять атоми Оксигену.
Органічними оксигеновмісними сполуками є: спирти, феноли, альдегіди, кетони, карбонові кислоти, естери, жири, вуглеводи.
Групи атомів, які зумовлюють хімічні властивості речовин, називають функціональними групами. 
 
Кожен клас сполук містить одну (або декілька) функціональних груп.
  • спирти і феноли містять гідроксильну групу OH;
  • альдегіди — альдегідну групу COH;
  • кетони — карбонільну групу |C=O|;
  • карбонові кислоти — карбоксильну групу COOH.
Спирти — похідні вуглеводнів, у молекулах яких один або декілька атомів Гідрогену заміщені на гідроксильну групу OH.
Гідроксильна група OH є функціональною групою спиртів.
У загальному вигляді формулу будь-якого спирту можна записати наступним чином: ROH, де R — вуглеводневий радикал.
 
Число функціональних груп OH визначає атомність спирту.
  
Наприклад:
 
етанол (етиловий спирт): CH3CH2OH є одноатомним;
 
етан—\(1\), \(2\)— діол: CH2OH|CH2OH є двохатомним;
 
пропан—\(1\), \(2\), \(3\)—триол: CH2OH|CHOH|CH2OH є трьохатомним.
 
В залежності від будови вуглеводневого радикалу, розрізняють насичені, ненасичені та ароматичні спирти.