Теорія:

Спирти — похідні вуглеводнів, у молекулах яких один або декілька атомів Гідрогену заміщені на гідроксильну групу OH.
У загальному вигляді формулу будь-якого спирту можна записати наступним чином: R(OH)n, де R — вуглеводневий радикал.
Назви спиртів утворюються від назв відповідних алканів з додаванням суфікса —ол або від назв радикалів:
 
CH3OH — метанол (метиловий спирт),
 
C2H5OH — етанол (етиловий спирт).
Фізичні властивості
Метанол (метиловий спирт) — безбарвна летка рідина з характерним запахом. Він необмежено розчиняється у воді і сам є гарним розчинником органічних речовин. Дуже отруйний.

Етанол (етиловий спирт) — безбарвна летка, рухлива рідина з алкогольним запахом. Змішується з водою у будь-яких співвідношеннях. Хороший розчинник. Має наркотичну дію.
Застосування етанолу
Етиловий спирт застосовують:
  • для виготовлення алкогольних напоїв;
  • як розчинник при виробництві ліків та косметичних засобів;
  • у медицині в якості дезинфікуючого засобу;
  • з нього отримують харчову оцтову кислоту;
  • у суміші з бензином використовується як пальне для двигунів внутрішнього згоряння.
Гліцерол
Трьохатомний спирт гліцерол має будову:
 
CH2OH|CHOH|CH2OH
 
Його молекулярна формула — C3H8O3.
Це природна речовина, яка є складовою частиною будь-якого жиру.

Гліцерол — густа сиропоподібна рідина солодка на смак. Змішується з водою у будь-яких співвідношеннях.