Теорія:

Масова частка елементів у речовині обчислюється за формулою:
 
W(елемента)=nAr(елемента)Mr(сполуки), де \(n\) — кількість атомів елемента у сполуці.
 
З цієї формули:
 
Mr(сполуки)=nAr(елемента)W(елемента);
 
n=W(елемента)Mr(сполуки)Ar(елемента).
 
Число атомів у сполуці — зазвичай є невеликим цілими числом (\(1\), \(2\), \(3\), тощо).
 
Приклад:
Органічна сполука містить Карбону і Гідроген. Масова частка Карбону становить \(80\) %. Виведи молекулярну формулу речовини.
 
Розв'язок:
 
1. Знаходимо масову частку атомів Гідрогену у сполуці:
 
W(H)=100%80%=20%.
 
2. Візьмемо \(100\) г речовини. У ній буде міститися \(80\) г атомів Карбону і \(20\) г атомів Гідрогену. Знаходимо співвідношення числа атомів Карбону і Гідрогену. Для цього поділимо масу відповідних атомів, на атомну масу елементів:
 
n(C)=8012=6,7; n(H)=201=20.
 
3. Ділимо обидва значення на менше число:
 
n(C):n(H)=6,76,7:206,7=1:3.
 
Отже, найпростіша формула речовини — CH3, а молекулярна формула — C2H6.
 
Відповідь: формула речовини — C2H6.