Теорія:

Написати структурну формулу 2,2,3—триметилпентану:
 
1. Записуємо головний ланцюг без атомів Гідрогену:
 
CCCCC.
 
2. Нумеруємо атоми Карбону:
 
C1C2C3C4C5.
 
3. У відповідні місця карбонового ланцюга записуємо формули замісників:
 
C1C2|CH3|CH3C3|CH3C4C5.
 
4. Дописуємо атоми Гідрогену згідно валентності Карбону:
 
CH31C2|CH3|CH3CH3|CH3C4H2C5H3 — структурна формула \(2\), \(2\), \(3\)—триметилпентану.