Теорія:

Існують сполуки Карбону з Гідрогеном, у молекулах яких атоми Карбону сполучаються один з одним у замкнуті цикли. Це циклічні вуглеводні.

Особливу групу серед циклічних складають арени (ароматичні) сполуки. Загальна формула ароматичних вуглеводнів — CnH2n6. Найпростіший представник — бензен.
 
Молекулярна формула бензену — C6H6. Структурну формулу бензену можна зобразити наступним чином:
 
бензол1.jpg  
 
Скорочені структурні формули:
 
 24-02-2017 08-55-54.png 24-02-2017 08-56-06.png
 
Точніше будову бензену відображає остання формула, оскільки у його молекулі відсутні подвійні зв'язки, а утворюється особливий вид ковалентного зв'язку — шестиелектронна система, зображена у вигляді кільця всередині шестикутного циклу.

Використовують також скелетні формули бензолу, в яких не вказані атоми Карбону:
 
24-02-2017 09-08-18.png24-02-2017 09-09-26.png
 
Бензен — прозора рідина з характерним запахом, легша за воду і нерозчинна у ній. Добре розчиняється в органічних розчинниках. Відноситься до отруйних сполук.
Назви аренів
Назва аренів за систематичною номенклатурою складається з назви вуглеводневого замісника і слова «бензен»:
 
метилбензен (толуол): C6H5CH3 або толуен.JPG;
 
етилбензен: C6H5C2H5;
 
пропілбензен: C6H5C3H7.
 
Якщо замісників декілька — положення кожного з них зазначається номером атома Карбону, з яким від зв'язан:
 
\(1\), \(2\) — диметилбензен: 12_диметилбензен.jpg;
 
\(1\), \(3\) — диметилбензен: 13_диметилбензен.jpg.