Теорія:

Галогени належать до хімічно активних речовин. У реакціях з металами і більшістю неметалів, а також зі складними речовинами галогени виявляють сильні окиснювальні властивості. Найбільшу активність у хімічних реакціях проявляє фтор. Зі збільшенням молекулярної маси активність галогенів знижується.
Взаємодія з металами
При взаємодії галогенів з металами утворюються солі: флуориди, хлориди, броміди, йодиди.

Фтор реагує з усіма металами (навіть із золотом і платиною), з більшістю — за нормальних умов:
 
Ca+F2=CaF2,
 
2Au+3F2=t°2AuF3.
 
Інші галогени реагують з металами при нагріванні:
 
2Fe+3Cl2=t°=2FeCl3,
 
Cu+Br2=t°CuBr2,
 
2Al+3I2=t°2AlI3.
Взаємодія з воднем
У реакціях галогенів з воднем утворюються газоподібні сполуки гідроген галогенідів.
 
Фтор взаємодіє з воднем з вибухом з утворенням гідроген флуориду (фтороводню):
 
H2+F2=2HF.
 
Суміш хлору з воднем вибухає лише при підпалюванні або освітленні. В результаті реакції утворюється гідроген хлорид (хлороводень):
 
H2+Cl2=t°2HCl.
 
Бром починає реагувати з воднем тільки при нагріванні, і реакція відбувається без вибуху. Продукт реакції — гідроген бромід (бромоводень):
 
H2+Br2=t°2HBr.
 
Реакція йоду з воднем йде повільно навіть при нагріванні. Йод з воднем утворюють газ гідроген йодид (йодоводень):
 
H2+I2=t°2HI.
 
На прикладі цих реакцій простежується зниження хімічної активності речовин в ряду:  фтор хлорбромйод.
 
Усі гідроген галогеніди добре розчиняються у воді. Їх розчини є кислотами:
HF — плавікова (флуоридна), HCl — соляна (хлоридна), HBr — бромоводнева (бромідна), HI — йодоводнева (йодидна).
 
Сила кислот у цьому ряду збільшується. Найслабша з них — плавікова кислота, найсильніша — йодоводнева.
Витіснення галогенів один одних з солей
У реакціях галогенів з галогенідами проявляється наступна закономірність: активнішийгалоген витісняє менш активний з його солей. Так, хлор взаємодіє з водними розчинами бромідів і йодидів, виступаючи в цих реакціях окисником:
 
2KBr1+Cl02=Br02+2KCl1,
 
2NaI1+Cl02=I02+2NaCl1.
 
Бром може витіснити йод з йодидів, а з хлоридами не реагує:
 
2KI1+Br02=I02+2KBr1.
 
У йоду здатність витісняти інші галогени відсутня, оскільки його окисні властивості у ряду галогенів є найслабшими.

Реакції фтору з водними розчинами солей неможливі через його взаємодії з водою.