Теорія:

Оксиди
Магній та лужноземельні метали утворюють оксиди загальної формули MeO:
 
MgO, CaO, SrO, BaO, RaO.
Усі оксиди мають виражені основні властивості.
У ряді від кальцій оксиду до барій оксиду основні властивості посилюються.
Оксиди магнію та лужноземельних металів реагують з:
  • водою:
CaO+H2O=Ca(OH)2.
Зверни увагу!
Реакція взаємодії кальцій оксиду водою протікає з виділенням великої кількості теплоти. Її називають реакцією гасіння вапна, оскільки кальцій оксид входить до складу негашеного вапна, а кальцій гідроксид — гашеного вапна.
  • кислотними оксидами:
CaO+CO2=CaCO3;
  • кислотами:
CaO+2HCl=BaCl2+H2O.
Гідроксиди
При взаємодії лужноземельних металів, або їх оксидів з водою, утворюються основні гідроксиди — основи. Сила основ збільшується у групі згори до низу.
 
Гідроксиди лужноземельних металів є сильними основами, розчинними у воділугами.

Гідроксиди лужноземельних металів проявляють усі характерні властивості основ, взаємодіючи з кислотними (і амфотерними) оксидами, кислотами (і амфотерними гідроксидами), солями:
  • у водних розчинах вони дисоціюють:
Ca(OH)2=Ca2++2OH;
  • взаємодіють з кислотами:
Ca(OH)2+2HCl=CaCl2+2H2O;
  • з кислими солями:
Ca(OH)2+Ca(HCO3)2=2CaCO3+2H2O;
  • з розчинними у воді солями, якщо у результаті реакції утворюється осад:
Ca(OH)2+CuCl2=CaCl2+Cu(OH)2;
  • при сплавлянні взаємодіють з амфотерними гідроксидами:
Ca(OH)2+Zn(OH)2=CaZnO2+2H2O;
  • при нагріванні гідроксиди лужноземельних металів розкладаються на відповідний оксид і воду:
Ca(OH)2t°CaO+H2O.

Кальцій гідроксид є сильною основою, проте малорозчинним у воді. Його насичений розчин називається вапняної водою.
 
На повітрі розчин поступово мутніє, оскільки поглинає вуглекислий газ, з якого утворюється кальцій карбонат:
 
Ca(OH)2+CO2=CaCO3+H2O.

Ця реакція використовується як якісна реакція для виявлення вуглекислого газу.