Теорія:

Отримання солей
Солі лужноземельних металів можна отримати при взаємодії оксидів або гідроксидів металів з відповідними кислотами:
 
CaO+2HCl=CaCl2+H2O;
 
Mg(OH)2+H2SO4=MgSO4+2H2O.
 
Солі безоксигенових кислот утворюються при безпосередній взаємодії простих речовин:
 
Ca+S=CaS;
 
2Mg+I2=2MgI2.

Найважливіші солі кальцію — його карбонати і сульфати:
 
кальцій карбонат CaCO3 (крейда, мармур, вапняк);
 
кальцій гідроксокарбонат Ca(HCO3)2;
 
кальцій сульфат CaSO4 та його кристалогідрати — CaSO42H2O (гіпс), CaSO40,5H2O (алебастр).
Хімічні властивості
Солі лужноземельних металів реагують з кислотами, солями.

При нагріванні розкладаються:
 
CaCO3t°CaO+CO2.
 
Якісний аналіз
Зверни увагу!
Сполуки кальцію забарвлюють полум'я у цегляно-червоний колір.
 
Йони барію можна виявити у розчині за допомогою розчину сульфатної кислоти або її солей. При цьому утворюється нерозчинний барій сульфат, який випадає в осад:
осад_барій_сульфат.jpg

Якісна реакція на йони барію:
 
Ba2++SO42BaSO4.