Теорія:

Солі утворюються в результаті цілого ряду хімічних перетворень. Вибір способу отримання кожної конкретної солі залежить від цілого ряду чинників, зокрема від доступності вихідних речовин, а у промисловості визначається, у першу чергу, економічною доцільністю.
 
Способи утворення середніх солей:
 • солі утворюються при взаємодії металів з неметалами:
2Fe+3Cl2t°2FeCl3;
 
Fe+St°FeS;
 • солі утворюються при взаємодії металів з кислотами:
Fe+2HClFeCl2+H2;

Mg+H2SO4MgSO4+H2;
 • солі можна отримати, використовуючи реакції заміщення, що протікають при взаємодії металів з іншими солями:
Fe+CuSO4FeSO4+Cu;
Mg+2AgNO3MgNO32+2Ag;
 • солі утворюються при взаємодії основних, кислотних або амфотерних оксидів з оксидами, що належать до іншої групи оксидів:
CaO+CO2CaCO3;
 
MgO+Al2O3t°MgAlO22;
 • солі утворюються при взаємодії основних і амфотерних оксидів з кислотами:
CuO+H2SO4CuSO4+H2O;
 
ZnO+2HClZnCl2+H2O;
 • солі утворюються при взаємодії кислотних і амфотерних оксидів з основами:
CaOH2+CO2CaCO3+H2O;
 
2NaOH+SO2Na2SO3+H2O;
 • солі утворюються при взаємодії кислот з основами або з амфотерними гідроксидами:
CuOH2+H2SO4CuSO4+2H2O;

AlOH3+3HNO3AlNO33+3H2O;
 • солі можна отримати, використовуючи хімічну реакцію обміну, що протікає між кислотою і іншою сіллю:
FeS+H2SO4FeSO4+H2S;
 
CaCO3+2HClCaCl2+H2O+CO2;
 • солі утворюються при взаємодії лугів з розчинними у воді солями:
2NaOH+CuNO322NaNO3+CuOH2;
 
2KOH+FeSO4K2SO4+FeOH2;
 • солі утворюються в реакціях обміну, що протікають між іншими солями:
AgNO3+KBrAgBr+KNO3;

Na2SO4+BaCl2BaSO4+2NaCl;
 • солі можна отримати, розкладаючи деякі інші солі:
2KClO3каталізаторt°2KCl+3O2;
 
CaHCO32t°CaCO3+H2O+CO2.