Теорія:

1. Солі можуть взаємодіяти з металами.
  
У ході реакції заміщення, що протікає у водному розчині, хімічно активніший метал витісняє менш активний:
 
Fe+CuSO4=FeSO4+Cu;
 
2Al+3CuCl2=2AlCl3+3Cu.
 
2. Солі можуть взаємодіяти з кислотами.

Протікає реакція обміну, у ході якої хімічно більш активна кислота витісняє менш активну:

BaCl2+H2SO4=BaSO4+2HCl;
 
CaCO3+2HCl=CaCl2+H2O+CO2H2CO3.
 
3. Розчинні у воді солі можуть взаємодіяти з лугами.

Реакція обміну можлива у тому випадку, якщо у результаті утворюється малодисоційована речовина :

NiNO32+2NaOH=NiOH2+2NaNO3;
 
Na2CO3+CaOH2=2NaOH+CaCO3.
 
4. Розчинні у воді солі можуть вступати в реакцію обміну з іншими розчинними у воді солями, якщо в результаті утворюється хоча б одна малодисоційована речовина:

Na2S+2AgNO32NaNO3+Ag2S;
 
BaNO32+K2SO42KNO3+BaSO4.

5. Деякі солі при нагріванні розкладаються.
 
Як приклади таких хімічних реакцій розглянемо, як протікає розклад карбонатів:

CaCO3t°CaO+CO2.