Теорія:

Сульфур(IV) оксид
Сульфур(\(IV\)) оксид, або сірчистий газ утворюється при згоранні сірки, гідроген сульфіду або випалюванні сульфідів:
 
4FeS2+11O2=2Fe2O3+8SO2.
 
При нормальних умовах це безбарвний газ з характерним запахом. Отруйний.

 Сульфур(\(IV\)) оксиддобре розчиняється у воді — в \(1\) об'ємі води при \(0\) °С може розчинитися до \(80\) об'ємів сірчистого газу, а при кімнатній температурі — до \(40\) об'ємів. При цьому відбувається реакція з водою, і утворюється сульфітна (сірчистакислота:
 
SO2+H2OH2SO3.
 
У кислотному залишку SO32 (у кислоті і солях) Сульфур проявляє ступінь окиснення \(+4\).
 
Сульфур(\(IV\)) оксид проявляє і інші властивості кислотних оксидів: реагує з лугами, основними оксидами з утворенням солей:
 
SO2+2NaOH=Na2SO3+H2O.
 
Ступінь окиснення Сульфуру в оксиді — \(+4\). Це проміжне значення, тому в окисно-відновних реакціях він може бути і окисником, і відновником. Так, властивості відновника проявляються у реакції з киснем:
 
2S+4O2+O2t°,кат2S+6O3.
 
Властивості окисника сірчистий газ проявляє в реакції з гідроген сульфідом:
 
S+4O2+2H2S2=3S0+2H2O.
 
Сульфур(\(IV\)) оксид виділяється в атмосферу при спалюванні різних видів палива і забруднює її.
 
забруднення.jpg