Теорія:

Сульфур(\(VI\)) оксид
Сульфур(\(VI\))оксид утворюється при каталітичному окисненні сульфур(IV) оксиду:
 
2SO2+O2t°,кат2SO3.
 
При нормальних умовах це рідина, яка реагує з водою з утворенням сульфатної (сірчаної) кислоти:
 
SO3+H2O=H2SO4.
 
Ця реакція протікає навіть з парами води. Тому сульфур(\(VI\)) оксид димить на повітрі.
 
У кислотному залишку SO42 (у кислоті і солях) Сульфур проявляє ступінь окиснення \(+6\).

Особливістю сульфур(\(VI\)) оксиду є його здатність розчинятися у концентрованій сульфатній кислоті з утворенням олеуму.

Сульфур(\(VI\)) оксид — типовий кислотний оксид. Він реагує з основами і основними оксидами c утворенням солей:
 
SO3+2NaOH=Na2SO4+H2O,
 
SO3+CaO=CaSO4.
 
Ступінь окиснення Сульфуру в цьому оксиді — \(+6\). Це максимальне значення для Сульфуру, тому в окисно-відновних реакціях він може бути тільки окисником.