Теорія:

Метали — це прості речовини, утворені металічними хімічними елементами.
В металах існує особливий вид зв'язку — металічний хімічний зв'язок.
Металічний зв'язок  це хімічний зв'язок, що утворюється за рахунок притягування катіонів (позитивно заряджених йонів) металічних елементів і  електронів, що вільно переміщюються (так званого «електронного газу»), заряджених негативно.
krist_Me.gif
 
На малюнку зображено модель кристалічної ґратки металів: у вузлах кристалічної ґратки містяться як електрично нейтральні, так і позитивно заряджені катіони металічних елементів, а між ними вільно переміщаються негативно заряджені електрони (електронний газ).
  
За рахунок наявності у кристалах електронів, що вільно рухаються, для більшості металів характерні загальні фізичні властивості: особливий металічний блиск, висока електропровідність і теплопровідність, пластичність, ковкість, тощо.
Загальні фізичні властивості металів
Агрегатний стан і колір металів
  •   За звичайних умов усі метали (за винятком ртуті, її температура плавлення \(-39°C\))  є твердими речовинами;
  •  здатність металів відбивати падаюче на них світло є причиною наявності у них особливого металічного блиску; 
  • метали не мають запаху;
  • більшість металів мають сріблясто-білий або сріблясто-сірий колір. Винятком є мідь (червоного кольору) і золото (жовтого кольору).
У техніці метали прийнято поділяти на чорні і кольорові. Як правило, до чорних металів належать залізо та його сплави, а до кольорових — усі інші метали.
 
al.jpghg.jpgcu.jpg
Алюміній \(Al\)
Крапельки ртуті \(Hg\)
Мідь \(Cu\)
  
Електро- і теплопровідність
Метали добре проводять тепло. Усі метали добре проводять електричний струм, що обумовлено наявністю у кристалічній ґратці електронів, які здатні вільно переміщатися. Дуже добре проводять електричний струм золото \(Au\), мідь \(Cu\) і срібло \(Ag\).
  
Пластичність
Метали у більшості своїй є пластичними. Їх можна кувати, витягувати у дріт і пресувати. Винятком є стибій \(Sb\) і вісмут \(Bi\), вони крихкі і від удару розсипаються. 
  
Температура плавлення
Температура плавлення металів змінюється у широкому інтервалі: від \(-39°C\) у ртуті до \(3420°C\) у вольфраму. За температурою плавлення метали умовно поділяють на:
  • легкоплавкі (температура плавлення до \(1000°C\))
  • середньоплавкі (температура плавлення від \(1000°C\) до \(1600°C\))
  • тугоплавкі (температура плавлення вище \(1600°C\)).
Густина
Густина різних металів також коливається у порівняно широких межах: від \(0,53 \) г/см³ у літію до \(22,61\) г/см³ у осмію.
  
За густиною метали прийнято поділяти на легкі (густина менше 5 г/см³)  і важкі(густина більше \(5\) г/см³).