Теорія:

Ферум, як атом і хімічний елемент
Ферму міститься у \(VIIIB\) групі Періодичної системи хімічних елементів Д. І. Менделєєва.
 
Будова електронної оболонки атома Феруму — [Ar]3d64s2.

На зовнішньому електронному рівні атом містить \(2\) електрона. Один з них легко переходить на \(4p\) орбиталь. Тому в збудженому стані в атомі Феруму є \(6\) неспарених електронів.
 
Ферум проявляє ступіні окиснення \(+2\) і \(+3\), максимальний ступінь окиснення заліза становить \(+6\).
Зверни увагу!
За поширенням у земній корі Ферум займає четверте місце (після Оксигену, Силіцію і Алюмінію) і друге місце серед металів (після Алюмінію).
У земній корі Ферум зустрічається в складі сполук.
 
Основні природні мінерали Феруму:
  • магнетит (магнітний залізняк) FeOFe2O3;
  • гематит Fe2O3;
  • лимонит, склад якого можна приблизно виразити формулою Fe2O3nH2O;
  • пірит FeS2;
  • сидерит FeCO3.
Фізичні властивості заліза
У вільному стані залізо — сріблясто-білий метал з металічним блиском, пластичний, добре проводить тепло і електричний струм, важкий, тугоплавкий. Його характерна особливість — магнітні властивості.
залізо.jpg
Джерела:
 
Джерела:
https://electrosam.ru/wp-content/uploads/2017/04/Gi-0-1.jpg